_PKM2476.jpg

Õppekavad

 

Ballett lastele

Young Ballet Class

Õpitakse väljendama emotsionaalset ja tantsulist väljendusoskust. Tunnis arendatakse laste kehatunnetust, koordinatsiooni, musikaalsust, tantsu põhidistsipliinist arusaamist ja üldfüüsilist võimekus. Tehakse erinevaid koordinatsiooni-, jõu-, venitus- ja tasakaaluharjutusi ning tasapisi õpitakse ka esmaseid balletielemente ning harjutusi pöiale ja  väljapoolsuse arendamiseks.

Võistlustants

Võistlustants

See on kümnest tantsust koosnev spordiala, mis liidab endas elegantsi ja liikumise. Lastele on võistlustants nii suhete kool kui tõsine sport. Tantsutrenn aitab peale oskuse elegantselt liikuda ja partneriga suhelda ja arendada ka muusikalist kuulmist. Tunnis kuuleme ilusat muusikat kui ka tunnetame võistluse hõngu.

Kaasaegne tants ehk Contemporary dance

Female Dancer

Kaasaegset tantsu iseloomustab piiride puudumine ja lõputud liikumisvalikute võimalused. Tunnis tehakse kaasaegsele tantsule omaseid ülesaaliliikumisi, kasvatatakse lihasjõudu ja võhma, arendatakse elastsust ja koordinatsiooni ning tantsitakse erinevaid tantsulisi kombinatsioone. Kaasaegse tantsustiil õpetab oma keha kuulama ja impulssidele järgnema. Samuti annab kaasaegne tants häid tehnilisi oskusi ning kasvatab enesekindlust iseseisvalt edaspidiseks improviseerimiseks.

Lavatants

Women in Dance Performance

Lavatants on loodud eesmärgiga treenida lapsi ja noori läbi spetsiaalse treeningplaani ja luua grupp, kus arendatakse universaalseid tantsijaid, kes saavad hakkama igas tantsulises žanris, suudavad töötada iga koreograafi käe all ning oskavad ka ise liikumist seada. Lavatants jaguneb klassikaliseks ja balletiks, karaktertantsuks ehk lavaliseks rahvatantsuks, plastiliseks tantsuks ja estraaditantsuks. Lavatants on tants, mis toob esile inimkeha seesmised tungid ja olemuse, oluline on isiklik lähtekoht.

Lastetants

Young Modern Dancers

Tantsutunnis arendatakse rütmi- ja muusikataju, koordinatsiooni, vastupidavust, tantsulist loomingulisust, esinemisjulgust ja tantsuoskust. Arendatakse koreograafilist mõtlemist ja õpitakse olema artistlik ja silmapaistev. Lastetants on tund, mis hõlmab elemente nii tantsust kui ka võimlemisest. Tunnis arendatakse painduvust, sirutusi, õpitakse akrobaatilisi elemente, samuti tehakse erinevates stiilides tantsukavu.

Tänavatants

Break Dance Crew

Tänavatants on mõisteks tantsudele, mis on kujunenud väljaspool tantsustuudioid, nt: tänavatel, koolihoovides, parkides, pidudel jne.
Tänavatantsu liike on erinevaid näiteks: Hip-Hop newstyle, lyrical Hip-Hop, girlie Hip-Hop, krumping, popping. Trennides arendame rütmi, kehalist väljendusoskust, loovust, vastupidavust, osavust, esinemisjulgust.

Jooga lastele

Children in Yoga Class

Lastejooga aitab toetada laste vaimset ja füüsilist arengut, aitab lapsel paremini hakkama saada nii iseenda kui teiste emotsioonidega. Lapsed õpivad olema vähem vastuvõtlikud väljastpoolt tulenevale survele.  Jooga aitab lapsel olla teadlikum oma emotsioonidest, arengust, käitumisest ning osata nendega toime tulla. Lastejooga eesmärk on tunnis luua keskkond, kus laps tunneb end hoitud ja turvaliselt, kus ta on vastuvõetud täpselt sellisena, nagu ta on.

Tantsuline võimlemine

young-gymnasts-performing-warming-up-rou

Treeningul paraneb lapsel rüht, koordinatsioon, painduvus ja täpsus. Tantsuline võimlemine on tund, kus kõige pisemad saavad põhja tulevasteks tantsutreeninguteks. Tunnis tehakse läbi kergemad akrobaatilised harjutused ja viiakse läbi mänguline võimlemistegevus muusika saatel.

Showtants

Youth Dance Group

Showtantsus on kombineeritud erinevad tantsustiilid. Selles trennis arendame vastupidavust, painduvust, koordinatsiooni. Tantsus on olulisel kohal akrobaatika ja ballett. Õpime enesekehtestamist laval nind loome sära silmadesse. Oluliseks faktoriks on paeluv muusika ja silmapaistev kostüüm.