Õppekavad

_PKM2330.jpg

Ballett lastele

Õpitakse väljendama emotsionaalset ja tantsulist väljendusoskust. Tunnis arendatakse laste kehatunnetust, koordinatsiooni, musikaalsust, tantsu põhidistsipliinist arusaamist ja üldfüüsilist võimekus. Tehakse erinevaid koordinatsiooni-, jõu-, venitus- ja tasakaaluharjutusi ning tasapisi õpitakse ka esmaseid balletielemente ning harjutusi pöiale ja  väljapoolsuse arendamiseks.

_PKM1351.jpg

Kaasaegne tants ehk Contemporary dance

Kaasaegset tantsu iseloomustab piiride puudumine ja lõputud liikumisvalikute võimalused. Tunnis tehakse kaasaegsele tantsule omaseid ülesaaliliikumisi, kasvatatakse lihasjõudu ja võhma, arendatakse elastsust ja koordinatsiooni ning tantsitakse erinevaid tantsulisi kombinatsioone. Kaasaegse tantsustiil õpetab oma keha kuulama ja impulssidele järgnema. Samuti annab kaasaegne tants häid tehnilisi oskusi ning kasvatab enesekindlust iseseisvalt edaspidiseks improviseerimiseks.

_PKM0537.jpg

Tantsuline võimlemine

Lapsed, kes tegelevad võimlemisega, oskavad valitseda oma keha, neil on hea rüht, graatsilisus, koordinatsioon, rütmitunne, kaunis kõnnak ja liikumisoskus. Lisaks võimlemistreeningutele toimuvad ka tantsu- ja koreograafiatunnid, kus omandatakse esmased tantsualased teadmised. Võimlemine ei ole mitmekülgne üksnes füüsilist arengust silmas pidades, vaid ka eri oskusi omandades. Areneb oskus kuulata ja soovitusi järgida, samuti õppida korraarmastust, oskust tööd teha, pühenduda ja aega planeerida. Samuti annab ala iseloom võimaluse areneda isiksusel, omandades enesekindluse ja vastutustunde. Üheks suureks plussiks on seegi, et võimlemine eeldab nii individuaaltööd kui ka tiimitööd, pühendumisist ja eesmärkide poole liikumist.